DWH & BI-revisjon

Dataanalyse og implementering av DWH og BI-løsninger er en reise, ikke en destinasjon.

Denne reisen skjer ofte med innsats fra flere parter over flere år. Fra tid til annen må du se tilbake, se fremover og vurdere: gjør du fortsatt det riktige? Er du overbevist om at din nåværende arkitektur passer inn i fremtiden til din organisasjon? Har du bekymringer om ytelsen/sikkerheten/brukervennligheten/den generelle fornuftigheten til løsningen?

Et typisk DWH-revisjonsprosjekt består vanligvis av flere deler.

VURDERING AV TEKNISK ARKITEKTUR

Erfarne arkitekter ser gjennom din nåværende løsning - hele situasjonen. Den inkluderer alle datakilder, teknikker for datainnlasting og transformasjon, verktøy for modellering og rapportering, samt den generelle ytelsen, skalerbarheten og sikkerheten til datavarehuset.
1

INTERVJUER MED BRUKERE

Vi snakker med sentrale interessenter i bedriften og IT, samt ledelsen i selskapet, for å samle informasjon om hva det nåværende økosystemet for dataanalyse gjør bra, hvor er smertepunktene, og hvilke ønsker/visjoner finnes det for fremtiden. Vi ser også på datakvalitet, styring og sikkerhet
2

AVSLUTTENDE WORKSHOP

Vi oppsummerer og strukturerer alle funnene og har en avsluttende workshop med prosjekteierne som forklarer og diskuterer funnene, samt deler våre konklusjoner og foreslåtte punkter for handlingsplan.
3
Kompetent vurdering av status quo er nøkkelen når du bestemmer deg for den langsiktige strategien for ditt økosystem for dataanalyse.

Bedrifter fra ulike bransjer rundt om i verden velger oss som pålitelige partnere

Gjensidige
Citadele
Rimi
Exante
PGS
Bosch
CleanR grupa
Compensa
Vaisala
Olainfarm
Saf
Ltab
Indexo
Coffee Adress
Bta
BWLNG
Balcia
CSDD
Ergo
LVM

Vil du vite mer?