DWH/BI-implementering

Hvert DWH-implementeringsprosjekt er unikt, men vi drar alltid nytte av erfaringen vår fra hundrevis av DWH-prosjekter utviklet over de siste 15+ årene.

Den ekstensive erfaringen muliggjør kortere tidsrammer for implementering, minimert risiko og kontrollerte kostnader; uavhengig av kompleksiteten til initiativet. I løpet av et prosjekt kan bedriftsbrukere få tak i konkret fremgang hver 2. uke.

Når tiden kommer for gjennomføring er arkitektur og omfang allerede avtalt. Et typisk DWH-utviklingsprosjekt består vanligvis av flere deler.

KICK-OFF WORKSHOPS

Vi åpner prosjektet ved å sørge for at alle involverte forretningsfunksjoner, aktuelle interne DWH- og IT-spesialister er informert om prosjektplanen, enhver involvert kjenner sitt ansvarsområde, og forventninger fra andre team-medlemmer i prosjektet er klare. Vi har som mål å være supertransparente og åpne, og oppfordrer deltakerne til å dele sine meninger, bekymringer og viktige aspekter for dem med hensyn til det kommende initiativet.
1

AKTIVITETER FOR UTVIKLING

Utvikling er pågående fra prosjektets start til aksepttestene fra bruker er ferdig. Prosjektteamet, som typisk er en frisk blanding av funksjonelle og tekniske eksperter, samt arkitekter, jobber på en strukturert måte styrt av forretningsprosessene og prosjektplanen. Teammedlemmer er konstant i kontakt med hverandre og de aktuelle partene fra klienten sin side.
2

JEVNLIGE STATUSMØTER

Periodiske statusmøter og rapporter - både operasjonelle og (avhengig av prosjektets størrelse) med en styringskomité - er en fin måte å seg informert om fremdriften, diskutere eventuelle endringer i omstendigheter, og navigere i prosjektprosessen for å oppnå de beste resultatene.
3

TESTING

Så snart en bestemt modul/del av omfanget er utviklet og den foreløpige testingen fra utviklingsteamet for prosjektet er vellykket, tar vi sikte på å få løsningen levert til bedriften så snart som mulig. Ingen kjenner en bedrifts data bedre enn menneskene som jobber med den hver dag – vi er ivrige etter å høre deres tilbakemeldinger, gjenta og forbedre leveransene våre.
4

OPPLÆRING

Verdien av det vi utvikler korrelerer med hvor mange mennesker som har mulighet til å bruke det. Nøkkelen til representantene for bedriftsfunksjonene er at de som bruker løsningen, forstår den. Under opplæringen forklarer vi - på en transparent, strukturert og enkel måte - hva vi har bygget og hvordan vi kan bruke det.
5

AVSLUTTENDE WORKSHOP(S)

Refleksjon og åpenhet er ikke bare bra i begynnelsen og i prosessen, men også på slutten. Vi ønsker å se tilbake og lære - forhåpentligvis sammen med dere - så vårt neste prosjekt kan bli enda bedre.
6
Våre kunder har ulik bakgrunn og ulike krav, men det er noen felles ting de alle setter pris på, ved å jobbe med Scandic Fusion: Resultatene kommer til rett tid, innenfor budsjett og overgår de opprinnelige forventningene.

Bedrifter fra ulike bransjer rundt om i verden velger oss som pålitelige partnere

Gjensidige
Citadele
Rimi
Exante
PGS
Bosch
CleanR grupa
Compensa
Vaisala
Olainfarm
Saf
Ltab
Indexo
Coffee Adress
Bta
BWLNG
Balcia
CSDD
Ergo
LVM

Vil du vite mer?