Forstudie av behov for dataanalyse

Det er mange beslutninger som skal tas, samt krav å ta hensyn til, når man starter et initiativ for dataanalyse.

For å sikre at valgene både er praktiske og levedyktige i et langsiktig perspektiv, er det viktig å vurdere hva organisasjonen din faktisk trenger (og å gjenkjenne hva den ikke trenger). Scandic Fusion kan hjelpe til med å vurdere dette – for å gi deg tillit til at investeringene i ditt fremtidige økosystem for dataanalyse blir installert på den mest effektive måten..

Want to learn more?

Et typisk forstudieprosjekt består vanligvis av flere deler:

VURDERING AV DET NÅVÆRENDE ØKOSYSTEMET

Vi vil se nærmere på de eksisterende analytiske løsningene innen organisasjonen, forstå formålene deres, vurdere ytelsen, og evaluere om de er egnet for jobben bedriften din trenger at de skal utføre.
1

exploration-of-the-business-needs

Vi vil innlede intervjuer med betydelige interessenter i selskapet og forstå deres operasjonelle og avanserte/analytiske databehov. Workshopene vil foregå med veiledning av en funksjonell ekspert fra vår side - en person som har erfaring fra et relatert forretningsområde og som har dyp forståelse for bedriftens posisjon, så vel som de mest typiske databehovene. Som et resultat av disse workshopene vil vi oppdage og klassifisere bredden av og tidsperspektivet for databehovene, for hovedfunksjonene i bedriften.
2

TEKNISKE ALTERNATIVER TIL ARKITEKTUR

Etter å ha forstått analysebehovene og gjeldende løsninger i organisasjonen din er vi i stand til å foreslå levedyktige tekniske alternativer til arkitektur, som inkluderer detaljerte komponenter for ulike trinn i dataflyten. Vi vil vurdere og tilby flere alternativer som tar hensyn til dine spesifikke omstendigheter og prioriteringer.
3

AVSLUTTENDE WORKSHOP

På slutten av initiativet til forstudie vil vi lede en avsluttende workshop, hvor vi presenterer funnene - vurdering av status quo, datakrav etter bedriftsfunksjon, levedyktige arkitekturscenarier - med mål om å forklare og veilede vår klient ikke bare gjennom det vi foreslår, men også hvorfor det er slik. Hvis det er aktuelt, vil en del av det avsluttende materialet også være det initielle omfanget og den potensielle tidslinjen for implementering i den første fasen av din dataanalytiske reise – enten det er en relativt enkel forbedring eller en fullverdig DWH-implementering.
4
Å sørge for at investeringene dine i dataanalyse gir maksimal verdi for virksomheten er vårt hovedfokus under forstudieprosjekter.

Bedrifter fra ulike bransjer rundt om i verden velger oss som pålitelige partnere

Gjensidige
Citadele
Rimi
Exante
PGS
Bosch
CleanR grupa
Compensa
Vaisala
Olainfarm
Saf
Ltab
Indexo
Coffee Adress
Bta
BWLNG
Balcia
CSDD
Ergo
LVM

Vil du vite mer?