Kunde- og produktanalyse

Bedriften trenger mye mer avanserte egenskaper foruten kunder og produkter for å identifisere hvilke kundesegmenter og produkter som er mest lønnsomme og hvilke som er minst lønnsomme

LØSNINGER

Scandic Fusion tilbyr analyseløsning for kunde- og produktportefølje.

DATATORG

I tillegg til statiske egenskaper til kunder og produkter, gir datatorg avanserte egenskaper over tid:

 • attributter for kunders livssyklus - ny/aktiv/tapt/fornyet
 • hvor godt kunden er fylt opp med produktet
 • lojalitetsvurdering av kunden
 • betalingsdisiplinen til kunden
 • lønnsomhetssegmentering av kunde
 • kategorisering av salgstransaksjon, som ny eller tilbakevendende
 • kategorisering av salgstransaksjon fra perspektiv for produktlønnsomhet, som oppgradering/lik/nedgradering

DASHBOARD

Interaktive dashboard tillater:

 • å fokusere på nye kunder og anslå deres potensial
 • å fokusere på eksisterende kunder og identifisere muligheter for mer- og krysssalg
 • å følge tendenser til kunder som forlater selskapet, og iverksette strategi for å bevare kunder der det er aktuelt
 • å analysere en aktiv kundebase og fremme handlinger som forbedrer lønnsomheten

Relevante områder for analyse

No items found.

Vil du vite mer?