Forsikring

Scandic Fusion har erfaring med implementering av BI-løsninger for både skade- og livsforsikringsselskaper og forretningsenheter.

ANALYTISK METRIKK

Datatorgene som vanligvis kreves av våre kunder muliggjør produktspesifikk innsikt i blant annet MTPL, CASCO, eiendom, reise, ulykke, helse og ansvarsforsikring.

De oftest brukte analytiske beregningene inkluderer forsikringsbransjens relevante faktorer som:

 • Brutto innbetalte premier
 • Opptjente/ikke opptjente premier over tid
 • Innsendte/behandlede/betalte kravbeløp
 • Tapsforhold
 • Regulert-ubetalt og andre potensielle utestående betalinger
 • Ulike forsikringspesifikke finansielle reserver over tid

LØSNINGER

Vanligvis foretrekker våre kunder å ha sine forsikringsanalyser buntet sammen med flere løsninger på tvers av selskaper, inkludert, men ikke begrenset til:

DASHBOARD

Interaktive dashboard, som ofte fungerer som et sluttprodukt for BI-brukerne, kan i etterkant støtte de daglige beslutningene i bedriften, for ulike funksjoner som: salg, fordringsadministrasjon, produktsjefer og risikoanalytiker/underwriter, aktuarer, business controllers, regnskapsførere, daglig ledelse og andre..

 • Salg
 • Fordringsadministrasjon
 • Produktsjefer og risikoanalytikere/underwriters
 • Aktuarer
 • Business controllers
 • Regnskapsførere
 • Generell ledelse
 • Andre

Relevante områder for analyse

RETNINGSLINJER OG KRAV

 • Brutto innbetalt premie
 • Ubrukt premiereserve
 • RBNS-reserve
 • Utbetaling
 • Drilldown til risikopremier og forsikringstype
 • Beregnede beløp (avledede KPI-er)
 • Salgsbudsjett

BEHANDLING AV KRAV

 • Aktivitetsovervåking
 • Behandlingstid
 • Reserver og regress

AKTUARER

 • Solvens II
 • Forsikrede beløp med drilldown til nivå for risiko- og forsikringstypel

AKKUMULERT KAPITAL FOR LIVSFORSIKRING

 • Investeringsanalyse
 • Sporing av akkumulert kapital-historikk

REASSURANCE

 • Lønnsomhet
 • Risikoprofil
 • Kontrakt for reassuranse

Vil du vite mer?