Økonomistyring

Scandic Fusion tilbyr løsning for økonomistyring som presenterer Profitt & Tap og Balanseoppstilling på en mye mer interaktiv måte enn bare en enkel rapport i A4-størrelse

DASHBOARD

Interaktive dashbord kan brukes sentralt (toppledelse) og desentralt (mellomledelse, produkteiere). Hver bruker kan se så mye han/hun har lov til å se, grunnet en enkelt konfigurerbar sikkerhet. Informasjonen presenteres pent via tabeller og diagrammer som muliggjør trinnvis navigering til detaljer.

SELSKAPER I MÅLGRUPPEN

Løsningen brukes av selskaper som hele tiden ønsker å følge inntekts-/kostnadsposisjoner, sammenligne dem med prognoser/budsjettert/år siden, og se detaljer om regnskapstransaksjoner (og detaljer fra kildedokument).

DEKKEDE OMRÅDER

Løsningen muliggjør konsolidering av PL og BS (hvis konserninterne transaksjoner eksisterer), en eller flere rapporteringsvalutaer (viktig hvis juridiske enheter er lokalisert i forskjellige valutasoner), legges på toppen av ethvert regnskapssystem (faktiske beløp beregnes ved hjelp av hovedbok) og løsning for budsjettering.

ALLOKERING AV KOSTNAD

Komponent for kostnadsallokering utfører automatisk splittelse av overhead og indirekte kostnader, som forbereder innsikt for ledelsen i produktet/tjenestens/avdelingens netto lønnsomhet.

BUDSJETTERING

Budsjettkomponent kan være nyttig i tilfeller der selskapet ikke har en sentral applikasjon for budsjettering/prognose.

FORHÅNDSBEREGNEDE MÅL

Analytiske fakta gir alternativer for å forhåndsberegne mål, f.eks. måned siden, år siden, år til dato, rullerende 12, faktisk kontra budsjett, faktisk kontra prognose, faktisk/prognose kontra budsjett.

Relevante områder for analyse

No items found.

Vil du vite mer?