Produksjon

Scandic Fusion har erfaring med å tilby BI-løsninger som er skreddersydde for kapitalintensive produksjonsbedrifter. BI-plattformen gir mulighet til å ha en omfattende oversikt og et sammendrag over hele selskapets ytelse til formål for ledelse, samt gir den muligheten til å se på detaljene og forstå hvordan de separate oppgavene og produksjonskomponentene påvirker selskapets gjennomføring på et mer operasjonelt nivå.

BI-LØSNING

Standard BI-løsning dekker vanligvis prosessene for kjerneproduksjon, (som ledelse for leveransekjeden, lagerutsikter og planlegging, produksjonteamets prestasjon) samt støttetjenester som levering til rett tid, tjenester for ettersalg (inkl. garanti) og forskning og utvikling.

EKSTRA DEKKEDE BEHOV

I tillegg er det vanlig praksis for Scandic Fusion å dekke våre kunders ekstra behov for ledelse og finansiell rapportering, som salg og lønnsomhet av produserte produkter (inkl. bunter), utførelse av salgs- og markedsaktiviteter, samt de vanligste kravene til finansiell rapportering, som f.eks. profitt/tap eller ledelse, KPI-utvikling og analyse.

FREMVISNING AV YTELSE

En av de største hjørnesteinene i en vellykket BI-implementering i denne bransjen er evnen til å vise frem den generelle bedriftens ytelse ved å bruke interaktive dashboard og brukervennlige rapporteringsverktøy, samt ikke miste mulighetene til å se nærmere på de mest detaljerte daglige oppgavene og produksjonskomponentene for å forstå årsakssammenhengene bak resultatene. Dette har vært en utfordring som Scandic Fusion er oppmerksom på og har håndtert bra så langt.

Relevante områder for analyse

DISKRET PRODUKSJON

 • Innkjøp av råvarer
 • Produktsammensetning og overvåking av oppsett
 • Komponentsporing på tvers av produksjonsprosesser
 • Sporing av komponentlokasjon (innenfor et lager)
 • Avansert planlegging av leveransekjede

PRODUKSJONSFLYT

 • Innkjøp av råvarer
 • Styring av driftstid og planlegging av nedetid
 • Prosesskontroll variabel rapportering

STØTTETJENESTER

 • HR (medarbeiders kompetansevurdering, allokering av ressurser)
 • Overholdelse av sikkerhetsforskrifter
 • Overvåking av drift og jobbfullførelse

SALG

 • Produktsalg
 • Prosjektsalg (nøkkelferdige løsninger)
 • Tjenestesalg (informasjon)

UT- OG INNKOMMENDE LOGISTIKK

 • Styring av levering til rett tid
 • Sporing av transportørytelse
 • Optimalisering av tid for fullførelse

KUNDESERVICE ETTER ENDT SALG

 • Garantikontrakter
 • Leveranse av reservedeler
 • Kalibrering og reparasjon
 • Programvaretjenester for produktet

FoU

 • Kvalitetssikring og testing
 • Utvidelse av produktsortiment

 • Presisjonstyring
 • Produksjonoptimalisering

RELEVANTE LØSNINGER FOR CROSS-COMPANY-SELSKAP

Vil du vite mer?