Betalinger & kort

Scandic Fusion har erfaring med å utvikle BI-løsninger for bedrifter som til daglig opererer med kreditt-, debet- og lojalitetskort.

BESLUTNINGSTAKING

Et slikt BI-insentiv oppfyller strategiske interesser for beslutningstaking i avdelinger for betalingskort, i banker (utstedelse/innkjøp/begge), sentre for prosessering av betalingskort og større kjøpmenn. BI-implementeringen foreslått av Scandic Fusion dekker både perspektivet for utstedelse (fokuserer på ytelsen til betalingskort fra senderens perspektiv) og perspektivet for innkjøp (fokuserer på ytelsen til betalingskort fra perspektivet til innkjøpsnettverkene som minibank, POS, e-handel ).

DATATORG

Datatorgene, som vanligvis kreves av våre kunder gir fullstendig informasjon om elementer for kjernevirksomheten – autorisasjoner av betaling, transaksjoner, saldoer, kortgrenser, ekstraordinære poster, svindel og tilbakeføringer. I et typisk scenario tilbyr vi ytterligere dimensjonalitet som gjør det mulig å dele elementer for kjernevirksomheten etter de mest relevante kategoriene som f.eks.

 • Kunder
 • Korttyper
 • Individuelle kort
 • Kjøpmenn
 • Kortterminaler
 • Autorisasjons-/transaksjonsdetaljer

CROSS-COMPANY-LØSNINGER

Et BI-utviklingsprosjekt av et slikt omfang er vanligvis buntet med flere løsninger på tvers av bedrifter for ytterligere forretningsmessig og strategisk innsikt. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Finansregnskap og økonomistyring (med vekt på lønnsomhet for kortprodukter)
 • Analyse av kunde- og produktportefølje (kundetendenser i tid etter ulike kundesegmenter)
 • Analyse av markedsførings- og salgsresultat (påvirkning av markedsføringskampanjer, tendenser til oppgradering/nedgradering av betalingskort i ulike tidsperioder)
 • Avansert initiativ for analyse/maskinlæring (nest beste produkttilbud, kundesegmentering og scoring, svindeloppdagelse)

DASHBOARD

Interaktive dashboard, som vår foreslåtte måte å representere forretningsinnsikten i prestasjon til betalingskort kan brukes av alle involverte parter – banker, sentre for prosessering, selgere osv. Dashboardene som er intuitive og enkle å forstå er nyttige for å sikre støtte for informasjonsbaserte beslutninger, for de ulike forretningsfunksjoner til de involverte enhetene, inkludert de som er ansvarlige for salg, markedsføring, produktportefølje, kredittrisikostyring, støttefunksjoner og generell ledelse.

Relevante områder for analyse

KJERNEELEMENTER

 • Autorisasjoner
 • Beløp og antall transaksjoner over tid
 • Ekstraordinære poster

 • ‍Svindel
 • Tilbakeføringsprosess

KORT

 • Kort utstedt/aktive/aktivt brukt/inaktive
 • Kortgrenser
 • Kortsaldo
 • Kjøpmann- og MCC-analyse
 • Produktaktivitet og ytelsesforhold
 • Utstedelse av provisjonshonorarer, renteinntekter (løpende)

SALGSPRESTASJONER

 • Forhold av salgsprestasjon etter region, salgskanal, selgere
 • Arrangementer for markedsføringskampanjer og prestasjon
 • Analyse av kortfornyelse og lojalitet/kundeavgang
 • Analyse av grunn for avslutning av kort

KUNDEPORTEFØLJE

 • Kundeportefølje over tid (ny/aktiv/tapt)
 • Utgiftskategorisering (inaktiv/aktiv/løpende)
 • Produktkategorisering (oppgradering/nedgradering)
 • Produktpenetrasjon
 • Kundelønnsomhet

RELEVANTE LØSNINGER FOR CROSS-COMPANY-SELSKAP

Vil du vite mer?