Klienter

Gjensidige Forsikring

Vi har jobbet med Scandic Fusion i mange år nå. Nivået på profesjonaliteten og kvaliteten på leveransene er upåklagelig. Spesialistene deres bidrar i sammensatte datavarehusprosjekter i hele virksomheten, i Norge, Danmark og Sverige. Scandic Fusion klarer å levere den kompetansen som trengs for ethvert tiltak, og er i stand til å holde tritt med nye arbeidsmåter og teknologi. Dette gir oss den fleksibiliteten og dynamiske ressurskontrollen vi trenger i Gjensidiges utfordrende miljø, enten det er oppgaver i gamle systemer eller vårt nye Cloud-oppsett. Evne til å gjennomføre, samarbeide med teamene våre, og levere leveranser til rett tid er nøkkeldriverne for å opprettholde det gode samarbeidet med Scandic Fusion i årene som kommer.

Einar Hafberg
Leder  BI og Analytics, Teknologi og Innsikt

Vaisala

Vi har jobbet med Scandic Fusion de siste 10 årene – først med Oracle-basert datavarehus og BI-teknologistakk, og nå med SAP skybaserte analyseløsninger. Vi har valgt å fortsette samarbeidet flere ganger fordi Scandic Fusion er en proaktiv og ærlig partner med evne til å levere som lovet. De viser også en stor evne til å lære og ta i bruk nye teknologier raskt. Enkelt sagt er de svært dyktige fagfolk innen deres forretningsområde.

I de siste årene har Scandic Fusion implementert tre forskjellige SAP Analytics Cloud (SAC)-planleggingsløsninger for Vaisala, og vi jobber nå med å lage et sett med nye SAC BI-dashboard på toppen av SAP Data Warehouse Cloud (DWC). Jeg kan anbefale Scandic Fusion som en partner innen implementering for alle som verdsetter out-of-the-box tenkning, pro-aktivitet og evne til å levere  prosjekter selv i utfordrende situasjoner.

joel friman
Business Solution Manager, Data and Analytics

RIMI

Vi begynte å jobbe  sammen med Scandic Fusion i 2017, med hovedfokus på interaktive dashboard i SAP BO i tillegg til BW BEx-spørringer og HANA-beregningsvisninger, som dekker behovene til Økonomi, HR, Salg, Logistikk, Lager, Kategori, og sortimentstyring.

Et godt eksempel på vårt samarbeid med Scandic Fusion er implementeringen av SAC i 2020 for økonomisk planlegging av detaljhandel med månedlig detaljnivå for kvartalsvise rullerende prognoser, årlige mål, og langsiktig planlegging. I implementeringsfasen ga Scandic Fusion opplæring til sluttbrukere og superbrukere for å hjelpe RIMI med å bygge intern kunnskap om SAC-planlegging. Etter suksessen bygget RIMI en finansiell planleggingsløsning internt for eiendomsvirksomheten, med Scandic Fusion som rådgiver. Begge løsningene er i produksjon, og Scandic Fusion fortsetter å støtte RIMI ved å dekke etterslepet av sluttbrukergenererte endringsforespørsler om forbedringer.

Siden starten av vårt  samarbeid har Scandic Fusion alltid vist en evne til å forstå vår virksomhet og levere visuelle, kreative og innovative BI- og planleggingsløsninger. De er eksperter som åpent deler sin kunnskap og beste praksis, og jeg er glad for å anbefale dem som en partner til andre.

Birutė Grybauskienė
Leder for IT-datatjenester i RIMI Baltikum

Exante

Scandic Fusion har blitt vår one-stop-shop for alle Business Intelligence-relaterte spørsmål. Sammen med Scandic Fusion bygget vi vårt datavarehus og analysemiljø fra grunnen. De håndterte alle fasene av prosjektet –  arkitektur, utvikling, testing og installasjon – ved å bruke beste bransjepraksis, mens de nøye vurderte våre egne spesifikke forretningsbehov. Vi valgte bransjeledende verktøy – Google Cloud Platform, DBT og Power BI. Scandic Fusions omfattende kunnskap om disse verktøyene gjorde det mulig for  dem å levere løsninger som matchet vår hybride og tilpassede modell – å ha  datavarehus på sky, men analysemiljø i lokalene. Til tross for at den har mange bevegelige deler i den endelige dataflyten er infrastrukturen stabil og krever lite vedlikehold. Siden lanseringen av prosjektet har vi med suksess engasjert ulike interessenter i bedriften – drift, økonomi, markedsføring og andre. Med hver interessents introduksjon tildelte Scandic Fusion en spesialist med relevant erfaring og forretningsekspertise for å sikre en jevn og effektiv prosess. Ved siden av sin store tekniske kunnskap gikk de også langt for å forstå forretningsmodellen vår, og de finner måter å kommunisere kompliserte konsepter på en enkel måte. Kunne ikke anbefalt Scandic Fusion mer!

ARVIS MELDRĀJS
Leder for Business Intelligence

PGS

Scandic Fusion har vært vår partner på DWH, BI og relaterte komponenter siden dette først ble etablert i PGS for flere år siden. Den opprinnelige  implementeringen ble drevet på en lokal applikasjonstakk de første årene med nye kilder fra flere forskjellige tekniske plattformer som ble lagt til over tid. Med fremskrittene innen skyteknologi ble det besluttet å ta grepet og dra nytte av disse mulighetene. En fullstendig lift-and-shift av komplett arkitektur ble utført med suksess, kun ved bruk av Google Cloud Platform og Power BI cloud native-komponenter. Dette økte databruken i PGS dramatisk, samtidig som risikoen for strømbrudd og vedlikeholdskostnader ble redusert. Gjennom de mange prosjektene vi har samarbeidet om har Scandic Fusion gitt råd om arkitektur, gjort mye av prosjektkoordineringen, inkludert kontakt med bedriftsbrukere, i tillegg til å ha utført mesteparten av utviklingsarbeidet.

Even Wøhni
Ekspert i teknisk applikasjon, teknologi & digitalt

Citadele

Scandic Fusion har vært en pålitelig og kompetent partner for Citadele Group siden 2014. De har vært en pålitelig og kompetent partner for Citadele Group siden 2014. De har gitt store bidrag til vår dataanalyseplattform på en rekke områder av virksomheten vår: kjernebankvirksomhet, AML, regulatorisk rapportering, kundeanalyse, leasing, faktoring, HR og mer. Under utviklingsprosessen foreslår Scandic Fusion-spesialister alltid løsninger for å hjelpe oss med å nå forretningsmål og gi den beste sluttbrukeropplevelsen. For oss er de ikke bare en gruppe fagfolk innen IT, men et team som forstår virksomheten vår og vårt store og multifasetterte teknologiske økosystem. De har en veksttankegang og en atmosfære som stimulerer til kreativitet og innovasjon. Scandic Fusion deler gjerne sin kunnskap, FoU-funn og beste praksis – vi lærer av hverandre, og jeg anbefaler dem gjerne som leverandør for din datareise.

Anastasija Kravceva
Head of Data Architecture and Delivery

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst trengte en partner med erfaring innen rask installasjon av analyse for finans- og forsyningskjeder som hadde ekspertnivå i Oracle Data Integrator, Oracle Analytics Server og Oracle EBS. Scandic Fusions konsulenter hadde imponerende erfaring med å ha gjennomført flere prosjekter i den gitte teknologipoolen – og vi var glade for å samarbeide om implementeringen for Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. Nå som vi har jobbet sammen en stund og den opprinnelig ønskede analysen allerede er på plass, kan jeg beskrive Scandic Fusion som ekte eksperter med utmerket leveringsstandard.

Ilone Marie Dolonen Rønbeck
Avdelingsdirektør for innkjøp og logistikk

Latvia's State Forests

Latvian State Forests og Scandic Fusion har samarbeidet om ulike DWH/BI/Planning/Data mining-utviklingsprosjekter og støtte siden 2013. Sammen med Scandic Fusion har vi blant annet utviklet en sentralisert DWH med optimal datastruktur som erstatter desentraliserte løsninger, fullstendig ombygd vår budsjetterings- og planleggingsløsning i Oracle Apex, og satt fokus på data mining-løsninger, for eksempel ved å utvikle en prediktiv modell for fells sortiment. Gjennom årene har Scandic Fusion alltid levert alle prosjekter innenfor avtalt tidsramme, vilkår, og med høy kvalitet. De demonstrerer både  forretningsmessig og teknologisk kompetanse ved å foreslå ulike løsninger, alternativer og anbefalinger, og reagerer raskt på henvendelser.

Ģirts Gūtmanis
IT-prosjektleder i Latvia's State Forests

Bedrifter fra ulike bransjer rundt om i verden velger oss som pålitelige partnere

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor, så vil vi kontakte deg.
Vennligst skriv inn navnet ditt
Jeg er enig med Scandic Fusion
vilkår og betingelser
Ta kontakt
Takk for at du kontaktet oss!
Vi vil kontakte deg via e-post så snart som mulig.
Lukk
Oops!
Det oppstod en feil. Vennligst prøv igjen.
Lukk