Python

Et allsidig programmeringsspråk innen dataanalyse - ekte allsidighet og et must i en dataforskers verktøykasse.

Want to learn more?