Forsikring

Scandic Fusion har erfaring med implementering av BI-løsninger for både skade- og livsforsikringsselskaper og forretningsenheter.

ANALYTISK METRIKK

Datatorgene som vanligvis kreves av våre kunder muliggjør produktspesifikk innsikt i blant annet MTPL, CASCO, eiendom, reise, ulykke, helse og ansvarsforsikring.

De oftest brukte analytiske beregningene inkluderer forsikringsbransjens relevante faktorer som:

 • Brutto innbetalte premier
 • Opptjente/ikke opptjente premier over tid
 • Innsendte/behandlede/betalte kravbeløp
 • Tapsforhold
 • Regulert-ubetalt og andre potensielle utestående betalinger
 • Ulike forsikringspesifikke finansielle reserver over tid

LØSNINGER

Vanligvis foretrekker våre kunder å ha sine forsikringsanalyser buntet sammen med flere løsninger på tvers av selskaper, inkludert, men ikke begrenset til:

DASHBOARD

Interaktive dashboard, som ofte fungerer som et sluttprodukt for BI-brukerne, kan i etterkant støtte de daglige beslutningene i bedriften, for ulike funksjoner som: salg, fordringsadministrasjon, produktsjefer og risikoanalytiker/underwriter, aktuarer, business controllers, regnskapsførere, daglig ledelse og andre..

 • Salg
 • Fordringsadministrasjon
 • Produktsjefer og risikoanalytikere/underwriters
 • Aktuarer
 • Business controllers
 • Regnskapsførere
 • Generell ledelse
 • Andre

Relevant areas of analysis

RETNINGSLINJER OG KRAV

 • Brutto innbetalt premie
 • Ubrukt premiereserve
 • RBNS-reserve
 • Utbetaling
 • Drilldown til risikopremier og forsikringstype
 • Beregnede beløp (avledede KPI-er)
 • Salgsbudsjett

BEHANDLING AV KRAV

 • Aktivitetsovervåking
 • Behandlingstid
 • Reserver og regress

AKTUARER

 • Solvens II
 • Forsikrede beløp med drilldown til nivå for risiko- og forsikringstypel

AKKUMULERT KAPITAL FOR LIVSFORSIKRING

 • Investeringsanalyse
 • Sporing av akkumulert kapital-historikk

REASSURANCE

 • Lønnsomhet
 • Risikoprofil
 • Kontrakt for reassuranse

Want to learn more?

Kontakt oss

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor, så vil vi kontakte deg.
Vennligst skriv inn navnet ditt
Jeg er enig med Scandic Fusion
vilkår og betingelser
Ta kontakt
Takk for at du kontaktet oss!
Vi vil kontakte deg via e-post så snart som mulig.
Lukk
Oops!
Det oppstod en feil. Vennligst prøv igjen.
Lukk