Intelligente beslutninger
for bedrifter

Om oss

Vi spesialiserer oss i å levere et fullt spekter av tjenester innen dataanalyse.

Å sette opp en BI-løsning er en kompleks prosess, som omfatter ulike steg og faser.

Forstudie av behov for dataanalyse

DWH/BI-implementering

DWH & BI-revisjon

KI & ML

Data er kunst

LØSNINGER

Business Intelligence som et verktøy kan betjene ethvert behov i praktisk talt samtlige av eksisterende bransjer.

Forsikring
Banktjenester
Engroshandel
Betalinger & kort
Produksjon
Telekom
Skogbruk
ERP-analyse
Økonomistyring
KPI-motor
Kunde- og produktanalyse
Master Databehandling
Budsjettering & planlegging

Companies from various industries around the world choose us as reliable partners NOR

Gjensidige
Citadele
Rimi
Exante
PGS
Bosch
CleanR grupa
Compensa
Vaisala
Olainfarm
Saf
Ltab
Indexo
Coffee Adress
Bta
BWLNG
Balcia
CSDD
Ergo
LVM

Vil du vite mer?